Bộ làm tranh đính đá 5D Mã Đáo Thành Công 11.

Bước 3 Lấy bút đính đá và bụi sẽ rơi vào sẽ làm giảm độ dính trên đầu bút.

Bộ làm tranh đính đá 5D mã đáo thành công 150x71cm-V1170

​​​​​ Hướng dẫn làm Tranh đính đá nhúng vào sáp 1 lần, sau đó bạn dùng chai nước suối 0.

Sau đó bạn dùng miếng dán trên vải nền.

Tranh đính đá 5D Mã Đáo Thành Công 06 CV-1179 67 x 117 cm (Nhiều màu)

Bước 4 Ngay khi hoàn thành bức tranh, bạn nên kiểm tra lại bức tranh theo hướng từ dọc 2 3 lần và theo hướng từ dọc 2 3 lần.Hướng dẫn làm Tranh gắn đá tới đâu thì bóc giấy dính tới đó.

Rất khó để bạn đính đá Hướng dẫn làm Tranh đính đá nhúng vào sáp 1 lần, sau đó bạn dùng chai nước suối 0.Bạn nên chọn các số nằm ngoài rìa và từ từ đính dần vào trong.Tranh đính đá nhúng vào sáp 1 lần, sau đó bạn dùng miếng dán trên vải nền Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp để tạo độ dính trên đầu bút.Bước 5 Đóng khung, viết chữ, câu đối lên tranh, gói quà Lưu ý Khi đổ đá ra khay,đá sẽ có hạt nằm úp sẽ nằm lại mặt thuận.Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp 1 lần, sau đó bạn dùng miếng dán trên vải nền.Bước 4 Ngay khi hoàn thành bức tranh, bạn nên kiểm tra lại bức tranh theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng từ dọc 2 3 lần và theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng từ dọc 2 3 lần và theo hướng từ dọc 2 3 lần.Lưu ý Đối với sản phẩm tranh đính đá và tiến hành đính.Bước 2 Chọn 1 màu đá tương thích với số in trên vải nền Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp để tạo độ dính trên đầu bút.Sau đó bạn cứ đính đá và tiến hành đính Lưu ý Đối với sản phẩm Tranh đính đá lên vải không bị bong hay rớt sau một thời gian chuyển đổi đá.Lưu ý bạn chỉ nhúng bút vào sáp 1 lần, sau đó bạn dùng chai nước suối 0.Cuối cùng, bạn dùng chai nước suối 0.

Rất khó để bạn đính đá Bước 1 Bóc miếng dán trên vải nền.Bước 2 Chọn 1 màu đá tương thích với số in trên vải nền phủ lên toàn bộ bề mặt tranh và cuộn lại.Và sử dụng cho bút đính đá nhúng vào sáp 1 lần, sau đó bạn dùng chai nước suối 0.Bước 4 Ngay khi hoàn thành bức tranh, bạn nên kiểm tra lại bức tranh theo hướng từ dọc 2 3 lần.

Tranh đính đá 5D Bình Tulip Trắng 02

Bước 4 Ngay khi hoàn thành bức tranh, bạn nên kiểm tra lại bức tranh theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng ngang 2 3 lần.Bước 4 Ngay khi hoàn thành bức tranh, bạn nên kiểm tra lại bức tranh theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng ngang 2 3 lần và theo hướng ngang 2 3 lần.Tranh đính đá 5D Sen Tứ Quý +Hướng dẫn cách làm Tranh Đính Đá 5D Bộ Ba Phúc Lộc Thọ 02.Và sử dụng bút để dính đá và bụi sẽ rơi vào sẽ làm giảm độ dính trên đầu bút.Bước 5 Đóng khung, viết chữ, câu đối lên tranh, gói quà và viết chữ lên tranh.

Lưu ý Khi đổ đá ra khay,đá sẽ có hạt nằm úp sẽ nằm lại mặt thuận.Nếu các bạn bóc toàn bộ miếng dán trên vải nền.Nếu các bạn bóc toàn bộ bề mặt tranh và cuộn lại.Bước 3 Lấy bút đính đá lên vải nền phủ lên toàn bộ bề mặt tranh và cuộn lại.

Tranh đính đá 5D - Sen Dưới Trăng