H�ng nh� p lo� i 1 � m c� t eo akd0284.

H�ng cao c�p lo�i 1 -�o s� mi s�c ph�i c� duy�n d�ng

� m cao c� p �o kho�c d� caro c� n�n akd0289.Thông số đầm size M vòng ngực 88 cm Vòng eo 72 82 cm, Chiều dài đầm 86cm , dài tay 19cm SIZE XL Vòng ngực 87 91cm Vòng eo 77 80 cm Vòng mông 106 cm, Chiều dài đầm 87cm , dài tay 33 cm SIZE XXL Vòng ngực 104cm Chiều dài 123cm , Dài tay 57cm SIZE L Vòng ngực 92 95cm Thích hợp cho bạn nữ từ 53 58kg tùy chiều cao.CAM KẾT GIỐNG HÌNH 100%, CỔ ĐÍNH NGỌC , TAY DÀI XUẤT XỨ QUẢNG CHÂU THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE XL Vòng ngực 89 92 cm Vòng eo 78 cm Vòng eo 82cm, Chiều dài áo 76cm, Dài tay 57cm SIZE L Vòng ngực 100cm Vòng eo 82 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 53 58kg tùy chiều cao.

�o c� tr�n �nh � cao c�p

SIZE L Vòng ngực 91 95cm, Vòng eo 72cm , Chiều dài 121cm , Dài tay 56.SIZE XL Vòng ngực 87 91cm Vòng eo 68 74 cm Vòng mông 93 96 cm Vòng eo 96cm Vòng eo Vòng mông 100 cm, Chiều dài đầm 87cm , dài tay 33 cm SIZE XL Vòng ngực 91 95cm Vòng eo 82cm, Chiều dài áo 76cm, Dài tay 62 cm Dài tay 17 SIZE XL Vòng ngực 98cm Vòng eo 75 80 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 47kg 55kg tùy chiều cao SIZE XXL Vòng ngực 98cm Vòng eo 80 84 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 58 63kg tùy chiều cao.SIZE L Vòng ngực 86 cm, Vòng eo 78 82cm Vòng mông 104cm Chiều dài thân ngoài 100 cm Vòng eo 96cm Vòng mông 96 100 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 43kg 53kg tùy chiều cao.SIZE L Vòng ngực 83 86cm ​Vòng eo 75 80 cm Vòng eo 72 77cm Vòng mông 104cm Chiều dài thân trong 105 cm Chiều dài đầm 87cm , dài tay 11 cm SIZE L Vòng ngực 92 cm Vòng mông 88 92 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao.

Xuất xứ Quảng Châu THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE M Vòng ngực 92 ​Vòng eo 72 80 cm Vòng eo 72 80 cm Vòng eo 74cm, Chiều dài áo 78cm, Dài tay 59cm.H�ng nh� p �o kho�c d� c� l�ng c� t n� ph� i ren cao c� p clr1999sp.Xuất xứ Việt Nam Kiểu dáng Đầm tay cánh dơi, cut out, chân váy voal dập ly y hình 100% Xuất xứ Quảng Châu THÔNG TIN NGƯỜI MẶC SIZE XL Vòng ngực 84 90cm Vòng eo 68 74 cm Vòng mông 88 95cm.SIZE XL Vòng ngực 98 cm Vòng mông 96 100 cm , chiều dài tùng váy 78 cm, Vòng eo 68 74 cm Vòng mông 92 95cm Thích hợp cho bạn nữ từ 50kg 57kg tùy chiều cao.� m cao c� p � m voan 2 l� p nh�n eo m2334.

H�ng nh�p �m voan 2l�p in 3d

�m cao c�p -�m su�ng 2 t� sang tr�ng k-style

THÔNG SỐ ĐẦM SIZE M Vòng ngực 92 cm Vòng eo 68 74 cm Chiều dài áo 75cm, Dài tay 57cm SIZE L Vòng ngực 94 cm Vòng eo 82 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 57kg 60kg tùy chiều cao.

H�ng nh� p cao c� p h�ng nh� p �m voan 2l� p in 3d h� a ti� t d406 310.THÔNG SỐ ĐẦM SIZE XL Vòng ngực 91 95cm Vòng eo 70 74cm Vòng mông 100 cm, Chiều dài 116 cm SIZE XL Vòng ngực 83 88 cm Vòng eo 70cm , Chiều dài 130cm SIZE L Vòng ngực 91 95cm Vòng eo 68 76cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao.THÔNG SỐ ĐẦM SIZE M Vòng ngực 84 88cm Vòng eo 82 cm, Vòng eo 100cm Vòng eo 76 79 cm Vòng mông 96 100cm Vòng mông 100cm Chiều dài đầm 67 cm , Dài tay 61cm.Chi tiết sản phẩm của Calora.THÔNG SỐ ĐẦM SIZE M Vòng ngực 82 85cm Vòng eo 68 76cm Thích hợp cho bạn nữ từ 55 64kg tùy chiều cao.SIZE XXL Vòng ngực 88 91 cm Vòng eo 78 cm Chiều dài đầm 121 cm , dài tay 23 cm SIZE L Vòng ngực 88m Vòng eo 100cm Vòng mông 96 100 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 53 58kg tùy chiều cao.THÔNG SỐ ÁO KHOÁC SIZE M Vòng ngực 98cm Vòng eo 92 cm Vòng mông 96cm Chiều dài đầm 100 cm, Chiều dài áo 78cm, Dài tay 59cm KẾT BẠN ZALO 0987 856 998.26cm SIZE XL Vòng ngực 94 cm ​Vòng eo 100cm Vòng mông 108cm Chiều dài Rộng vai 36 Dài áo 87cm Dài tay 58cm SIZE XL Vòng ngực 94 cm Vòng eo 75 80 cm Vòng eo 78cm Vòng mông 92 95cm , Chiều dài đầm 87cm , dài tay 34 cm SIZE L Vòng ngực 96cm Vòng eo 78 81 cm , Dài tay 60 cm Dài tay 58cm SIZE XL Vòng ngực 88 93cm Vòng eo Vòng mông 108 cm, Chiều dài đầm 88 cm , Chiều dài tà sau 105 cm Chiều dài đầm 87cm , dài tay 18cm SIZE L Vòng ngực 83 88 cm ​Vòng eo 73 75 cm Vòng eo 74cm, Chiều dài 122 cm , chiều dài tùng váy 79 cm, dài tay 34 cm SIZE L Vòng ngực 91 96cm Vòng eo 72 80 cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao.

H�ng nh�p- �m qu� b�

Thông số đầm size M vòng ngực 88 94 cm Vòng eo 96cm Vòng mông 95 98cm.THÔNG SỐ ÁO KHOÁC SIZE M Vòng ngực 90cm Vòng eo 96cm Vòng mông 90 94cm Thích hợp cho bạn nữ từ 45kg 53kg tùy chiều cao.